Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Systém motivácií hydroným z povodia Slanej
Zdroj:Onymické systémy v regionech : sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola" konaného 12.-14.1.1993 v Hradci Králové
Vydavateľské údaje:Hradec Králové : Gaudeamus, 1995
Lokácia:S. 183-187
ISBN:80-7041-349-2
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 158.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 87. ISBN 978-80-555-1133-7.