Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Frk Vladimír (100%)
Názov:Osobnosť manažéra v procese sebavýchovy a sebavzdelávania
Zdroj:Výchova a vzdelávanie v procese spoločenských zmien
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] GOGA, Milan: Profesionalizácia riadenia v súčasnom období v školskom prostredí. In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : Filozofická fakulta PU : Prešov, 2002. S. 527.