Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Voľnočasové aktivity a sociálna prevencia
Ohlas:[3] KOMINAREC, Igor. Problémy resocializácie mladistvých osdúdených v podmienkach ústavnej výchovy. In Socialia 2002. K sociální analýze mládeže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 153.