Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Babčák Vladimír (100%)
Názov:Mimorozpočtové verejné peňažné fondy na Slovensku (finančnoprávny pohľad)
Zdroj:Právník
Lokácia:Roč. 139, č. 6 (2000), s. 570-584
ISSN:0231-6625
Ohlas:[3] MARKOVÁ, Hana. Úloha mimorozpočtových fondů při zajištění funkcí státu. In Český stát a vzdělanost. Praha : Univerzita Karlova, 2002, s. 290.
Ohlas:[3] MARKOVÁ, Hana. Rozpočtové právo. Praha : C.H.Beck, 2001, s. 142.