Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011932
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K problematike neutralizácii fonologických protikladov v slovanských jazykoch
Zdroj:Československá slavistika. Lingvistika, historie
Vydavateľské údaje:Praha : Academia, 1983
Lokácia:S. 75-79
Ohlas:[3] JUSYP-JAKYMOVYČ, Julia 2002. Zasoby evfonizaciji ukrajinskoji ta slovackoji mov (zistavnyj aspekt). In Carpatica – Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002, s. 311.
Ohlas:[3] UNUK, Drago 2003. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.