Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011924
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Výrazové "echo" vo význame lexikálnej jednotky
Zdroj:Obsah a forma v slovnej zásobe
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1984
Lokácia:S. 156-163
Ohlas:[4] BUZÁSSYOVÁ, Klára 2002. Dynamika slovenskej morfológie Ladislava Dvonča a jej inšpiratívnosť pre ďalší jazykovedný výskum. In Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002, s. 36.
Ohlas:[4] DOLNÍK, Juraj 2003. Lexikológia. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 231.