Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:O rytme jazykového prejavu
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 11, č. 1 (1977), s. 5-8
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] MISTRÍK, Jozef: Lingvistický slovník. Bratislava : SPN, 2002. S. 293. ISBN 80-08-02704-5.