Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Spolupôsobenie pauzy a tempa reči
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 10, č. 8 (1976), s. 263-266
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] MISTRÍK, Jozef: Lingvistický slovník. Bratislava : SPN, 2002. S. 293. ISBN 80-08-02704-5.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 110. ISBN 80-89038-15-8.