Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:O mieste etnonyma a obyvateľského mena na rovine apelatívum-proprium
Zdroj:Spoločenské fungovanie vlasných mien
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1980
Lokácia:S. 244-253
Ohlas:[3] BLANÁR, Vincent: Theorie des Eigennamnens. Hildesheim [etc] : Georg Olms Verlag, 2001. S. 199. ISBN 3-487-11463-1.