Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Burgerová Jana (100%)
Názov:Nové trendy vo vyučovaní informatiky - meracie súpravy Philip Harris
Zdroj:Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 9.-10.septembera 1997
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra technickej výchovy, 1997
Lokácia:S. 131-133
ISBN:80-8055-061-1
Ohlas:[3] KISLÍKOVÁ, Iveta 2002. Odraz vedeckých a technických poznatkov pri riešení úloh z pružnosti a pevnost. In Dějiny vědy a techniky 9. Národní technické muzeum : Praha, 2002, s. 32. ISBN 80-7037-106-4.