Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Džambová Anna (100%)
Názov:Niekoľko poznámok k úlohe fonetiky vo vyučovaní nemeckého jazyka
Zdroj:Teória a prax vyučovania cudzích jazykov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Stimul, 1997
Lokácia:S. 22-26
Ohlas:[4] CHEBENOVÁ, Viera 2002. K úlohe fonetiky vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka. In Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov. Nitra : UKF, 2002, s. 75.
Ohlas:[4] TOMÁŠIKOVÁ, Slavomíra 2002. Funkcia hovoreného jazyka vo vyučovaní cudzieho jazyka. In Reflexie novej maturity vo vyučovaní cudzích jazykov. Prešov : Metodické centrum, 2002, s. 20.