Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičák Andrej (100%)
Názov:Výchova súčasného človeka a všeľudských hodnôt
Zdroj:Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (1996)
ISSN:1335-0404
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna: K niektorým problémom multikultúrnej výchovy a edukačného procesu. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. III. Prešov : LANA, 2002. S. 71.