Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabolová Oľga (100%)
Názov:Jazykovo-kompozičné osobitosti Urbanovej novely Za vyšným mlynon
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 44, č. 1 (1979), s. 28
Ohlas:[4] ŽILKOVÁ, Adela: Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 186.