Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011403
Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (100%)
Názov:Príspevok k poznaniu hydrofauny niektorých jazier Zakarpatskej oblasti USSR
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy
Lokácia:Roč. 20, zv. 1 (1983), s. 161-168
Ohlas:[3] IVANEC, O.R. 2002. Hilľastovusi raky (Cladocera) oz. Synevyr (Ukrajinski Karpaty). In Mounatins and people. Vol. II. Kijiv : Ministry of ecology and natiral resources, 2002, s. 290.