Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011378
Kategória:N/A
Autor:Hudáková Tatiana (33%)
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Bernasovská K. (33%)
Názov:Vývin hladín gonadotropných hormónov v priebehu pohlavného dospievania u cigánskych a necigánskych detí
Zdroj:Československá hygiena
Lokácia:28 (1983), s. 51-56
Ohlas:[3] NAGY, Melinda 2002. A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In Pont. 2002, no. 1, s. 104.
Ohlas:[3] BAKALÁŘ, Petr 2004. Psychologie Romů. 1. vyd. Praha : Votobia, 2004, s. 169.