Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovská K. (25%)
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Poradovský K. (25%)
Autor:Frič I. (25%)
Názov:Váhy a dĺžky donosených cigánskych novorodencov vo Východoslovenskom kraji
Zdroj:Československá gynekologie
Lokácia:Roč. 40, č. 8 (1975), s. 595-598
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej: Vplyv fajčenia na výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti u rómskych a nerómskych novorodencov na východnom Slovensku. In: Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002. S. 346.