Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011371
Kategória:N/A
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:Fajčenie žien a jeho vplyv na prenatálny vývin dieťaťa
Zdroj:Studia pneumologica et phthiseologica
Lokácia:Roč. 58, č. 2 (1998), s. 52-54
Ohlas:[4] MAČUROVÁ, Ľudmila 2002. Dermatoglyfy Rómov z východného Slovenska. In Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002, s. 336.
Ohlas:[4] BERNASOVSKÁ, Jarmila et al. 2002. Genetická variabilita lokusov YNZ22 a HVR-Ig v rómskej populácii Medzeva na východnom Slovensku. In Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002, s. 324.