Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Zosuny v Nízkych Beskydách, ich vzťah ku geologickej stavbe a morfológii
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 30, č. 1 (1978), s. 57-74
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] KIRCHNER, Karel et al. Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformácií na východní Moravě. In Geomorphologica Slovaca. 2001, roč. 1, č. 1, s. 82.