Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Matlovič René (50%)
Autor:Matlovičová Kvetoslava (50%)
Názov:Valorizácia vybraných realizačných predpokladov cestovného ruchu na území Prešova
Zdroj:Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 2 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Regionálne štruktúry a ich valorizácia z aspektov turizmu, Prešov, 6. október 1995
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 204-222
ISBN:80-88882-00-1
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2002. Región a správa. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 173. ISBN 80-8068-139-2.
Ohlas:[4] GAJDOŠ, A., ČUKA, P. 2003. Vybrané priestorové zákonitosti na území Starohorských vrchov : geografické štúdie nr. 9. Banská Bystrica : FPV UMB, 2003, s. 162.
Ohlas:[3] ČUKA, Peter 2008. Shaping of development trends of tourist traffic (TT) in Banská Bystrica and its recreational background out of geographic tourist traffic an movement view. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. 2008, no. 1, s. 235.
Ohlas:[3] KLAMÁR, R., MIKA, M., ROSIČ, M. 2009. Regionalne aspekty rozwoju turystyki na Slowacji, na przykladzie Preszowskiego kraju. In Gospodarka i przestrzen : prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej. Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2009, s. 184. ISBN 978-83-88424-45-8.
Ohlas:[3] BUČEKOVÁ, Ingrid 2009. A szállodák telephelyválasztása a város területén: Pozsony (Bratislava) esete. In A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai, ISSN 1786-2310. Budapest : Kiadja a Kodolányi János Főiskola, 2009, s. 157. ISBN 978-963-9558-83-0.
Ohlas:[3] MADZIKOVÁ, A., KLAMÁR, R., ROSIČ, M et al. 2011. Glówne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskeij w republice Slowackiej. In Prace geograficzne, ISSN 1644-3586. 2011, zesz. 125, s. 126. ISBN 978-83-88424-59-5.
Ohlas:[4] ČUKA, Peter 2011. Hlavné smery výskumov geografie cestovného ruchu z hľadiska vývoja na Slovensku. In Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie, ISSN 1336-6157. 2011, s. 88.
Ohlas:[4] ROSIČ, M., MITRÍKOVÁ, J., KLAMÁR, R. et al. 2011. Predpoklady cestovného ruchu na území národného parku Slovenský raj s empirickým príkladom komparácie spokojnosti návštevníkov počas zimnej a letnej sezóny v jeho južnej časti. In Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie, ISSN 1336-6157. 2011, s. 345.
Ohlas:[4] ČUKA, Peter 2011. Základy teórie, metodológie a regionalizácie cestovného ruchu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 89. ISBN 978-80-555-0471-1.
Ohlas:[4] ČUKA, Peter 2006. Priestorová dynamika infraštruktúry cestovného ruchu v Banskej Bystrici a v jej rekreačnom zázemí. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2006, s. 96. ISBN 978-80-8083-417-3.
Ohlas:[2] BUČEKOVÁ, Ingrid 2007. Vývoj priestorovej štruktúry siete hotelov na území Bratislavy. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2007, roč. 59, č. 1, s. 80.
Ohlas:[4] BUČEKOVÁ, Ingrid 2007. Tendencie vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2007, roč. 51, č. 2, s. 217.
Ohlas:[3] WYRZYKOWSKI, J., WIDAWSKI, K. 2012. Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Wroclaw : University of Wroclaw, 2012, s. 500. ISBN 978-83-62673-22-3.
Ohlas:[1] ČUKA, Peter 2017. Geography of tourism of Slovakia. In The geography of tourism of central and eastern european countries. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 437-465. ISBN 978-331942203-9.