Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tomášiková Slavomíra (100%)
Názov:Funkcia hovoreného jazyka vo vyučovaní cudzieho jazyka
Zdroj:Reflexie novej maturity vo vyučovaní cudzích jazykov
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 2002
Lokácia:S. 17-20
ISBN:80-8045-259-8
Ohlas:[3] DŽAMBOVÁ, A. Die Ausspracheschulung im Anfängerunterricht. In Sučasni doslidžennja z inozemnoji filolohiji. Vypusk 2. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2004, s. 292.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. K problematike cudzojazyčného vzdelávania v interkulturálnom kontexte. In Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie [CD/ROM]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004, s. 118.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Pragmalinguistik an den Grundschulen. In Cudzie jazyky v škole 2 [CD-ROM]. Nitra : PF UKF, 2004, s. 234.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Kommunikativ-pragmatische Charakteristik der deutschen und slowakischen Sprechhandlungen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 86. ISBN 978-80-8068-815-8.