Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Mravné vlastnosti detí na základnej škole
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] KLIMEKOVÁ, Anna: Etická výchova - výzva alebo ohrozenie? In: Etika a etická výchova v školách. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2002. S. 43.