Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernátová Renáta (100%)
Názov:Príspevok k prehľadu multimediálnych edukačných programov použiteľných vo výučbe prírodovedy
Zdroj:Technológia vzdelávania v podmienkach súčasnej školy : zborník príspevkov z celoslovenského vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 17.10.1996
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1996
Lokácia:S. 37-39
ISBN:80-8045-055-2
Ohlas:[4] CSATÁRYOVÁ, Mária - CSATÁRY, Peter: Videometodika. In: Fyzika v kontexte kultúry. Prešov : Katedra fyziky FHPV PU, 2001. S. 203.