Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernátová Renáta (50%)
Autor:Bernát Milan (50%)
Názov:Multimédiá vo výučbe prírodovedných a technických predmetov
Zdroj:Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : zborník
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 1996
Lokácia:S. 193-194
Ohlas:[4] VADAŠ, Róbert: Informačné a komunikačné technológie a ich miesto na 1. stupni základnej školy. In: Technológia vzdelávania, roč. 10, 2002, č. 5, s. 17.
Ohlas:[3] NAMEŠPETROVÁ, Mária: Príspevok k možným aplikáciám počítača na 1. stupni základnej školy. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 2002. S. 150.
Ohlas:[4] ŽÁČOK, Ľubomír: Rozvíjanie technickej tvorivosti na II. stupni základnej školy. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica : FPV UMB, 2002. S. 144.
Ohlas:[4] CSATÁRYOVÁ, Mária - ŠTERBÁKOVÁ, Katarína: Netradičné vyučovacie prístupy vo fyzike. In: Acta Facultas Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 39, 2000, s. 152.