Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Vývoj športu pre všetkých v medzinárodnom olympijskom hnutí
Zdroj:Olympijské hnutie a šport pre všetkých
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 1996
Lokácia:S. 11-14
Ohlas:[4] LABUDOVÁ, Jela: Šport pre všetkých v Slovenskom olympijskom výbore a jeho podiel na rozvoji športového hnutia. In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 186.
Ohlas:[4] LABUDOVÁ, Jela a kol.: Šport pre všetkých. Bratislava : Slovenský zväz RTVŠ, 2002. S. 40. ISBN 80-88901-67-7.