Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šturák Peter (100%)
Názov:Východné kresťanstvo na Spiši
Zdroj:Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Lokácia:Roč. 27, č. 19 (1995), s. 3
ISSN:1335-7492
Ohlas:[4] SEDLÁK, Peter: Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko. Levoča : POLYPRESS, 1998. S. 252. ISBN 80-88704-22-7.
Ohlas:[4] DROZD, Vlastimír. Dejiny gréckokatolíkov od Užhorodskej únie po erigovanie Prešovskej eparchie. 1. vyd. Svidník : [s.n.], 2005, s. 92.