Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hammerová L.B. (50%)
Autor:Ripka Ivor (50%)
Názov:Speech of American Slovaks
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1994
Ohlas:[3] ZEMAN, Jiří: Najnowsze dzieje jezyków slowianskich. Slovenský jazyk. In: Slovo a slovesnost, roč. 61, 2000, č. 2, s. 155.
Ohlas:[3] VRANOVSKÝ, Pavel a kol.: Slovenskosť v multikultúrnom svete. Praha : Obec Slovákov v Českej republike, 2001. S. 111.