Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Osobitosti pri znelostnej asimilácii v slovenčine
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 9, č. 3 (1975), s. 76-78
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav: O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 47, 2001, č. 5-6, s. 159.
Ohlas:[3] JUSYP-JAKYMOVYČ, Julia: Zasoby evfonizaciji ukrajinskoji ta slovackoji mov (zistavnyj aspekt). In: Carpatica - Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002. S. 311.