Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dimunová Jarmila (50%)
Autor:Šuťáková Valentína (50%)
Názov:Formovanie "JA" koncepcie (sebaponímanie) dieťaťa v rodine
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 35-39
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, Nadežda: Rodina ako činiteľ utvárania vzťahov detí k vzdelávaniu. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 231.