Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Zosuny po obvode brachysynklinálnej štruktúry Kaštielika v Nízkych Beskydách
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 28, č. 4 (1976), s. 323-334
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 178. ISBN 80-968146-3-X.