Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Krajinná ekológia: pôvod, povaha, postavenie, poslanie
Zdroj:Celostnosť - syntéza - ochrana životného prostredia : zborník zo seminára
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1996
Lokácia:S. 13-26
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 176. ISBN 80-968146-3-X.