Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009817
Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (50%)
Autor:Kandráčová Viktória (50%)
Názov:Príspevok ku geografii obce Medzany
Zdroj:Geografia a životné prostredie : zborník referátov z 8. zjazdu Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
Vydavateľské údaje:Bratislava : [Slovenská geografická spoločnosť], 1982
Lokácia:S. 94-102
Ohlas:[4] FERANEC, J., OŤAHEL, J. 2001. Krajinná pokrývka Slovenska. Bratislava : Veda, 2001, s. 120. ISBN 80-224-0663-5.
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef et al. 2001. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach . Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 184. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] ČECH, Vladimír 2008. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, s. 46.
Ohlas:[4] FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. 2009. Land cover/land use change research and mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca, ISSN 1210-3519. 2009, no. 26, s. 187. ISBN 978-80-970076-3-8.
Ohlas:[4] OŤAHEĽ, J., FERANEC, J. 2006. Výskum a mapovanie využitia krajiny: minulosť a súčasnosť. In Geografický časopis. 2006, roč. 58, č. 2, s. 120.