Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šoltés Jaroslav (50%)
Autor:Burger Vladimír (50%)
Názov:Programovanie na 1. stupni základnej školy
Zdroj:MEDACTA `95
Vydavateľské údaje:Nitra : VŠP, 1995
Lokácia:S. 219-223
ISBN:80-967339-4-X
Ohlas:[4] BERNÁTOVÁ, Renáta: Výsledky prieskumu zameraného na zistenie záujmov žiakov mladšieho školského veku o didakticko-informačné média s prírodovednou tematikou. In: Fyzika v kontexte kultúry. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 200.