Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009775
Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Hudaková T. (25%)
Autor:Bernasovská K. (25%)
Autor:Groch J. (25%)
Názov:The study of some biological parameters of the Rom (Gypsy) girls (The gonadotropin hormone levels)
Zdroj:Proceedinas of the II.nd antropological congres of Aleš Hrdlička
Vydavateľské údaje:Pragensis : Universitas Carolina, 1982
Lokácia:S. 353-356
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf 2001. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 124. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda 2002. A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In Pont. 2002, č. 1, s. 103.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav 2005. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 326.