Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009769
Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Bernasovská K. (33%)
Autor:Hudaková T. (33%)
Názov:Some body charakteristics of Roms (Gypsies) newborns and their mothers
Zdroj:Anthropologie
Lokácia:[č.] 19 (1981), s. 263-268
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf 2001. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav 2005. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.