Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Bernasovská K. (33%)
Autor:Hanzelová V. (33%)
Názov:Antropologická charakteristika rómskych novorodencov v okrese Prešov
Zdroj:Zborník PF UK Praha. Biologie 4
Vydavateľské údaje:Praha : Univerzita Karlova, 1975
Lokácia:S. 35-40
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.