Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovská K. (33%)
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Vargová Tatiana (33%)
Názov:Základné antropometrické charakteristiky cigánskych novorodencov z východoslovenského kraja
Zdroj:Zprávy československé společnosti antropologické
Lokácia:28 (1975), s. 24-25
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 123. ISBN 80-89040-08-X.