Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovská K. (25%)
Autor:Bernasovský Ivan (25%)
Autor:Vargová Tatiana (25%)
Autor:Groch J. (25%)
Názov:Obvody hlavičiek a hrudníka u donosených novorodencov východoslovenského kraja
Zdroj:Zprávy československé společnosti antropologické
Lokácia:29 (1976), s. 7-9
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.