Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Herézy v prvotných dobách kresťanstva
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XIX (4)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1996
Lokácia:S. 75
Ohlas:[4] BELEJKANIČ, Imrich: Trinitárna dogma a rozdelené kresťanstvo. In: Pravoslávny teologický zborník, 2001, 24 (9), s. 22.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Fenomén Trojica v kontexte alternatívnych religióznych foriem. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 109. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Spiritualita v kontexte fenoménu siekt a nových náboženských hnutí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 67. ISBN 978-80-555-0031-7.