Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Antoňák Andrej (100%)
Názov:O jazykových, literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 27. a 28. septembra roku 2000 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
ISBN:80-8068-046-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPh UP 42/124