Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Ferenčík Milan (100%)
Názov:On some pragmalinguistic, sociolinguistic and psycholinguistic aspects of the dialogue and polylogue in radio phone-in talk shows : dissertation work
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1998
Rozsah:212 s.
Ohlas:[4] RÁZUSOVÁ, Magdaléna. On some basic issues of discourse analysis. In Teória a prax v súčasnej anglistike a germanistike. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 30.
Ohlas:[3] RÁZUSOVÁ, Magdaléna. Genre analysis and its applications in a professional setting. In Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 1. díl : mezinárodní konference, 20.-22. září 2001. Plzeň : Západočeská univerzita, [2001], s. 185. ISBN 80-7082-763-7.
Ohlas:[3] VÁLKOVÁ, Silvie. Politeness as a communicative strategy and language manifestation (a cross-cultural perspective). 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 173. ISBN 80-244-0961-5.