Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008834
Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Sémantická štruktúra deverbatíva č(V)rpak v dialektoch karpatského areálu
Zdroj:Slavica Slovaca
Lokácia:Roč. 18, č. 1 (1983)
ISSN:0037-6787
Ohlas:[3] BERNŠTEJN, S.B. 2000. Iz problematiki dialektologii i lingvogeografii. Moskva : Indrik, 2000, s. 346. ISBN 5-85759-003-5.