Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Voľnočasové záujmy a výkon žiakov na vyučovaní
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta: Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 126. ISBN 80-8068-055-8.