Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Didaktika telesnej výchovy žiakov mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Ohlas:[4] BELEJ, Michal: Motorické učenie, Prešov : FHPV PU, 2000. S. 173. ISBN 80-8068-041-8.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír. Slovné hodnotenie na hodinách telesnej výchovy. In Pedagogické spektrum. 2005, roč. 14, č. 5-6, s. 61.