Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Fazekašová Danica (80%)
Autor:Líška Emil (20%)
Názov:Energetická bilancia niektorých plodín v závislosti od produkčnej schopnosti pôd flyšovej oblasti
Zdroj:Poľnohospodárstvo
Lokácia:Roč. 41, č. 4 (1995), s. 261-267
Ohlas:[4] POSPÍŠIL, R., VILČEK, J. Energetika sústav hospodárenia na pôde. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyBratislava, s. 94. ISBN 80-85361-75-2.
Ohlas:[3] VILČEK, Jozef. Energetické parametre pôd Slovenska. In Zemědelská ekonomika. 2000, roč. 46, č. 8, s. 371.
Ohlas:[2] VILČEK, Jozef. Bioenergy production of agricuktural soils cover. In Ekológia (Bratislava) : časopis pre ekologické problémy biosféry. 2003, vol. 22, no. 2, s. 182.
Ohlas:[4] VILČEK, Jozef. Ekonomická efektívnosť pestovania plodín v závislosti od pôdnych parametrov v Slovenskej republike. In Prírodné vedy : biológia - ekológia : ročník 41. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 40.
Ohlas:[4] VILČEK, Jozef. Ekonomická efektívnosť pestovania plodín v závislosti od pôdnych parametrov v Slovenskej republike. In Prírodné vedy : biológia - ekológia. 2006, roč. 41, s. 40.
Ohlas:[4] ŽÁK, Š., LEHOCKÁ, Z., GAVURNÍKOVÁ, S. Energetická bilancia pestovania pšenice letnej F. ozimná v ekologickom a low-input systéme. In Poľnohospodárstvo. 2006, roč. 52, č. 1, s. 2-13.
Ohlas:[4] ŽÁK, Š., MACÁK, M., KOVÁČ, K. Energetická bilancia pestovania zemiakov v ekologickom, low-input a konvenčnom systéme. In Poľnohospodárstvo. 2006, roč. 52, č. 3, s. 141.