Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Malá inventúra alebo rekognoskácia terénu
Zdroj:Literika
Lokácia:Roč. 1, č. 2 (1996), s. 104-107
ISSN:1335-180X
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Náuka : Prešov, 2000, s. 174. ISBN 80-968202-9-X.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Literatúra bez hraníc a žáner za hranicou. In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Žáner v pohybe - pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 24. ISBN 978-80-555-0536-7.