Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Roztrhnuté korálky
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 3, č. 4 (1995), s. 45-46
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000. S. 69. ISBN 80-968202-9-X.