Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Využitie voľného času detí predškolského veku v rodine
Zdroj:Rodina a škola
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1994
Lokácia:S. 9-15
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, Nadežda: Rodina ako činiteľ utvárania vzťahov detí k vzdelávaniu. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 231.