Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (50%)
Autor:Šlosár Vladimír (50%)
Názov:Uplatňovanie teoretických poznatkov vo vyučovaní telesnej výchovy na vybraných školách
Zdroj:Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č. 3
Vydavateľské údaje:Prešov : VSTŠ, Vsl. pob., 1994
Lokácia:S. 56-60
Ohlas:[4] BELEJ, Michal: Motorické učenie. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 174. ISBN 80-8068-041-8.
Ohlas:[4] LEŠKO, Michal - RAMACSAY, Ladislav: Teoretické vzdelávanie v školskej telesnej výchove ako príprava na starostlivosť o vlastné zdravie. In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 98.