Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feč Karol (25%)
Autor:Belej Michal (25%)
Autor:Maľcovský Juraj (25%)
Autor:Husovská Dagmar (25%)
Názov:Dynamika zmien pohybovej výkonnosti detí 11-14 ročných
Zdroj:Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č. 3
Vydavateľské údaje:Prešov : VSTŠ, Vsl. pob., 1994
Lokácia:S. 32-38
Ohlas:[4] BELEJ, Michal. Motorické učenie. Prešov : FHPV PU, 2001, s. 171. ISBN 80-8068-041-8.