Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feč Karol (100%)
Názov:Faktory určujúce tempo a presnosť motorického učenia sa zložitým cvičebným tvarom u chlapcov v športovej gymnastike : kandidátska dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Bratislava : FTVŠ UK, 1979
Rozsah:154 s.
Ohlas:[4] BELEJ, Michal. Motorické učenie. Prešov : FHPV PU, 2001, s. 171. ISBN 80-8068-041-8.